КОНКУРС ЗА ПРОЈЕКТЕ У СФЕРИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2017 ГОД.

На основу Закона о локалној самоуправи, Закона о јавном информисању и медијима, Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, Статута Општине Прешево и Одлуке  буџета  Општине  Прешево за 2017. годину, Решење Општинског Веча Општине Прешево III.br.400-34/2017,

Оделење за друштвене делатности Општине Прешево расписује

К  О  Н  К  У  Р  С
за суфинансирање проjеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Општине Прешево у 2017. години


овде преузмите конкурсну документацију и апликацију