Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dokumente

Konkursi publik për bashkëfinancimin e masave të rehabilitimit të energjisë, shtëpive familjare, banesave

Konkursi publik për bashkëfinancimin e masave të rehabilitimit të energjisë, shtëpive familjare, banesave që kanë të bëjnë me përmirësimin e mbulesës termike, instalimeve termoteknike dhe instalimit të kolektorëve diellorë për përgatitjen qendrore të ujit të ngrohtë në territorin e komunës së Preshevës për vitin. 2022.

Read More

Konkursi publik për pjesëmarrjen e subjekteve ekonomike në zbatimin e masave të rehabilitimit energjetik në komunën e Preshevës përmes instalimit të paneleve diellore për prodhimin e energjisë elektrike për nevojat vetanake

Konkursi publik për pjesëmarrjen e subjekteve ekonomike në zbatimin e masave të rehabilitimit energjetik në komunën e Preshevës përmes instalimit të paneleve diellore për prodhimin e energjisë elektrike për nevojat vetanake

Read More