Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

efundit

Rishikim publik ne draft Planin Hapësinor të Republikës së Sërbisë nga viti 2021 deri në vitin 2035, si dhe Raporti mbi vlerësimin strategjik të ndikimit në mjedis i Planit Hapësinor të Republikës së Sërbisë nga viti 2021 deri në vitin 2035.  

Rishikim publik ne draft Planin Hapësinor të Republikës së Sërbisë nga viti 2021 deri në vitin 2035, si dhe Raporti mbi vlerësimin strategjik të ndikimit në mjedis i Planit Hapësinor të Republikës së Sërbisë nga viti 2021 deri në vitin 2035.  

Read More

Projekti Urbanistik i rekonstruimit te trotoarit ne rr. e Gjilanit në Preshevë, ne parc.kat.nr.114; 4133/1; 2793; 2794/4; 3523; 3526; 4710/1;4710/45; 3495; 3496; 3497; 3498; 3499; 4103; 3500; 3501/1; 3501/2; KK Preshev

Projekti Urbanistik i rekonstruimit te trotoarit ne rr. e Gjilanit në Preshevë, ne parc.kat.nr.114; 4133/1; 2793; 2794/4; 3523; 3526; 4710/1;4710/45; 3495; 3496; 3497; 3498; 3499; 4103; 3500; 3501/1; 3501/2; KK Preshevë
Investitor: Komuna e Preshevës.

Read More

THIRRJE PUBLIKE për ndarjen dhe mbështetjen financiare subjekteve ekonomike në kuadër të Pakos Emergjente “Presheva 2021“

Masa 1: Mbështetje financiare subjekteve ekonomike lokale nga Pako Emergjente “Presheva 2021” ka për qëllim rimëkëmbjen ekonomike, dedikuar subjekteve ekonomike, që kanë pësuar rënie në veprimtaritë e tyre dhe po kalojnë vështirësi financiare, për shkak të situatës së emergjencës të shkaktuar nga pandemia COVID-19. Mjetet për realizimin e kësaj mase janë të përcaktuara sipas vendimit të buxhetit programor të Komunës së Preshevës, në Programin 0602-0014 – Menaxhimi me situatën e jashtëzakonshme, funksioni 070, pozicioni 28, klasifkimi ekonomik 472.

Read More