Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

efundit

Shikim i hershëm publik – Plani hapësinor i zonës me qëllim të veçantë me elemente të planit të detajuar rregullativ për gazsjellësin kryesor MG 14 GRÇ Orlan-Leskoc-Vrajë-kufiri me Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Shikim i hershëm publik – Plani hapësinor i zonës me qëllim të veçantë me elemente të planit të detajuar rregullativ për gazsjellësin kryesor MG 14 GRÇ Orlan-Leskoc-Vrajë-kufiri me Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Read More

Lista Preliminare – PËR NDARJEN E MJETEVE FINANCIARE – NDIHMA TË NJËHERSHME SOCIALE, PËR QËLLIM TË MBULIMIT TË NJË PJESË TË SHPENZIMEVE TË TRANSPORTIT PËR NXËNËSIT E SHKOLLËS SË MESME NGA TERRITORI I KOMUNËS SË PRESHEVËS

Lista Preliminare – PËR NDARJEN E MJETEVE FINANCIARE – NDIHMA TË NJËHERSHME SOCIALE, PËR QËLLIM TË MBULIMIT TË NJË PJESË TË SHPENZIMEVE TË TRANSPORTIT PËR NXËNËSIT E SHKOLLËS SË MESME NGA TERRITORI I KOMUNËS SË PRESHEVËS

Read More