Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

efundit

Konkurs për ndarjen e bursave për nxënësit e shkollave të mesme në territorin e komunës së Preshevës për periudhën e vitit shkollor 2020/2021

Për nxënësit e shkollave të mesme në territorin e komunave Preshevë, Bujanoc dhe Vrajë, themelues i të cilave është Republika e Serbisë ose njësia e vetqeverisjes lokale, Komuna e Preshevës – Drejtorati për Veprimtari Shoqërore për nxënësit e shkollave të mesme ndanë bursë në vlerë mujore prej 6.000 dinarëve, për periudhën shkollore nga 1 shtatori deri më 31 dhjetor të vitit 2020. Po nëse sigurohen mjete në buxhetin për vitin 2021, Komuna e Preshevës – Drejtorati për Veprimtari Shoqërore do të vazhdojë dhënien e bursave deri në mbarimin e vitit shkollor 2020/2021.

Read More

Vendim për përfituesit e programit për OJQ për vitin 2020

Për përfituesit e programit për OJQ / projekteve me të cilat nga mjetet e buxhetit të komunës së Preshevës, ndahen mjete për financimin e projekteve në lëmin e Shoqatave të qytetarëve,organizatave tjera joqeveritare dhe organizatave sportive me konkursin e shpallur për financimin e programeve vjetore dhe programin e Shoqatave me seli në teritorin e komunës së Preshevës

Read More

Konkurs për projektet e bashkëfinancimit në realizimin e interesit publik në fushën e informimit publik në teritorin e komunës së Preshevës, për vitin 2020

Plani përfshinë pjesë të përmbledhur të programit apo pjesë të një tërësie (zhanër dhe kohë), i cili kontribuon në arritjen e interesit publik, në përputhje me Ligjin. Nëse aplikuesi është publikues i disa mediave, mund të merr pjesë në garë me nga një projekt për çdo medium. Konkursi është i hapur për projekte të bashkëfinancuara, zbatimi i të cilëve nuk mund të jetë më i gjatë se një vit. Pjesëmarrësi i Konkursit i cili ka marrë fonde për të bashkëfinancuar projektin, dorëzon raportin narrativ dhe financiar për zbatimin e projektit deri në fund të këtij viti, organit që ka miratuar fondet.

Read More

Komuna e Preshevës bënë THIRRJE PUBLIKE Për ndihmë financiare për pensionistët mbi moshën 65 vjeçare nga “Pakoja Emergjente Presheva 2020

Komuna e Preshevës bënë THIRRJE PUBLIKE

Për ndihmë financiare për pensionistët mbi moshën 65 vjeçare nga “Pakoja Emergjente Presheva 2020”

Kjo masë ka për qëllim mbështetjen financiare dedikuar kategorisë së pensionistëve të komunës së Preshevës mbi moshën 65 vjeçare, që kanë qenë më të rrezikuar nga infektimi me COVID-19 dhe në aspektin e kualitetit të jetës, iu është dashur t’i nënshtrohen masave të rrepta deri në izolim të plotë, gjatë periudhës së gjendjes së jashtëzakonshme.

Read More