Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

efundit

Prezentim publik i Ndrrimit të projekit Urbanistik për përpunimin urbanistiko-arkitektonik të lokacionit me dy karaktere afaristo-banesor në parc.kat.nr. 2200/2, 2200/5, 2204/2, 2204/5 dhe 2204/6 KK Preshevë.

Prezentim publik i Ndrrimit të projekit Urbanistik për përpunimin urbanistiko-arkitektonik të lokacionit me dy karaktere afaristo-banesor në parc.kat.nr. 2200/2, 2200/5, 2204/2, 2204/5 dhe 2204/6 KK Preshevë.

Investitor: Leutrim Mehmeti, Preshevë

                    Lulezim Rrustemi, Preshevë

Read More

Vendim mbi ndarjen e Subvencioneve Inovacioni në vepër

Për avancimine subjekteve ekonomike ekzistuese, poashtu edhe atyre të reja të cilat janë në pronësi të grave, por edhe krijimin e parakushteve dhe klimës afariste për zhvillim të vazhdueshëm të ndërmarrësisë së grave dhe inovacionit në komunën e Preshevës.Projektin “Inovacioni në vepër” bashkëfinancohet nga Kabineti i Ministrit pa portofol i ngarkuar për inovacion dhe zhvillim teknologjik i Republikës së Serbisë dhe Komuna e Preshevës.

Read More