Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

efundit

KONKURS PUBLIK PËR BESIMIN E KRYERJES SË TRANSPORTIT TË UDHËTARËVE NË TRAFIKUN URBAN DHE NDËRURBAN NË TERRITORIN E KOMUNËS PRESHEVË

Shpallet konkursi publik për besimin e kryerjes së veprimtarisë komunale, transportit të udhëtarëve në trafikun e urban dhe ndërurban në teritorin e komunës Preshevë si veprimtari komunale me interes lokal në Preshevë, në tërsi sipas Ligjit mbi veprimtarinë komunale, Ligjit mbi transportin në komunikacionin tokësor dhe Ligjit mbi rrugët publike

Read More

Njoftohen të gjithë ata që kanë ndjekur trajnimet për fillimin/avansimin e biznesit për vitin 2019

Afati për paraqitjen e aplikacionit në kuadër të fazës së dytë të Programit (Biznes planit) është i kushtëzuar me realizimin e trajnimeve për fillimin/avancimin e biznesit, gjegjësisht 14 ditë pas kryerjes së trajnimeve. Aplikacioni duhet të plotësohet në mënyrë elektronike, në të kundërtën nuk do të merret në shqyrtim.

Read More