Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

efundit

KONKURS PUBLIK PËR BESIMIN E KRYERJES SË TRANSPORTIT TË UDHËTARËVE NË TRAFIKUN URBAN DHE NDËRURBAN NË TERRITORIN E KOMUNËS PRESHEVË

Shpallet konkursi publik për besimin e kryerjes së veprimtarisë komunale, transportit të udhëtarëve në trafikun e urban dhe ndërurban në teritorin e komunës Preshevë si veprimtari komunale me interes lokal në Preshevë, në tërsi sipas Ligjit mbi veprimtarinë komunale, Ligjit mbi transportin në komunikacionin tokësor dhe Ligjit mbi rrugët publike

Read More