Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Projekte Urbanistike

Projekti Urbanistik i rekonstruimit te trotoarit ne rr. e Gjilanit në Preshevë, ne parc.kat.nr.114; 4133/1; 2793; 2794/4; 3523; 3526; 4710/1;4710/45; 3495; 3496; 3497; 3498; 3499; 4103; 3500; 3501/1; 3501/2; KK Preshev

Projekti Urbanistik i rekonstruimit te trotoarit ne rr. e Gjilanit në Preshevë, ne parc.kat.nr.114; 4133/1; 2793; 2794/4; 3523; 3526; 4710/1;4710/45; 3495; 3496; 3497; 3498; 3499; 4103; 3500; 3501/1; 3501/2; KK Preshevë
Investitor: Komuna e Preshevës.

Read More

Projekti urbanistiko-arkitektonik të lokacionit të objektit të administrates komunale me etazhitet te planifikuar P+0 ne Preshevë, në rr.Marshal Tito nr.36, në parc.kat.nr. 3666/1 dhe 3666/2 KK Preshevë.

Projekti urbanistiko-arkitektonik të lokacionit të objektit të administrates komunale me etazhitet te planifikuar P+0 ne Preshevë, në rr.Marshal Tito nr.36, në parc.kat.nr. 3666/1 dhe 3666/2 KK Preshevë.

Inestitor: Komuna e Preshevës.

Read More