Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Projekte Urbanistike

Projekti urbanistik për ndërtimin e objektit të Spitalit ditor dhe mbindërtimin e objektit të praksës së përgjithshme në Shtëpinë e Shënedetit në Preshevë, rruga 15. Nëntori, në kat. parcela nr. 4094/20 KK Preshevë

Projekti urbanistik për ndërtimin e objektit të Spitalit ditor dhe mbindërtimin e objektit të praksës së përgjithshme në Shtëpinë e Shënedetit në Preshevë, rruga 15. Nëntori, në kat. parcela nr. 4094/20 KK Preshevë

Investitor: Komuna e Preshevës

Read More