Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Drejtorati për Urbanizëm ka vërtetuar Projektin urbanistik të gypit kryesor të ujësjellësit nga Zhunica deri te rezervuari i qytetit