Skip to content

Drejtorati për Urbanizëm ka vërtetuar Projektin urbanistik të gypit kryesor të ujësjellësit nga Zhunica deri te rezervuari i qytetit