Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Drejtorati për urbanizëm, planifikim hapsinor dhe mbrojtje te ambijentit

SHABAN JASHARI

Shaban Jashari i lindur më 29 gusht të vitit 1975 në fshatin Raincë komuna e Preshevës. Nga viti 1982 deri në vitin 1990 kreu shkollën fillore Zenel Ajdini në fshatin Raincë komuna e Preshevës. Shkollën e mesme drejtimin Matematiko-Natyrorë e kreu në Gjimnazin Zenel Ajdini në Gjilan gjenerata 1990-1994.v. Ndërsa studimet në Fakultetin e ndërtimtarisë dhe arkitekturës gjenerata 1994-1995 në ndërtimtari në drejtimin konstruktiv në Universitetin i Prishtinës ku mbaroi studimet dhe merr titullin Inxhinier i diplomuar i ndërtimtarisë pran fakultetit të Ndërtimtarisë dhe Arkitekrurës të Universitetit të Prishtinës. Pas diplomomit është i angazhuar si punëtor i administratës komunale të komunës së Preshevës në shërbimin e urbanizmit ku edhe sot ushtron këtë detyrë tani postin e udhëheqësit të Urbanizmit.