Hapen dy pozita pune në NPK Moravica, Preshevë

Inkurajohen të gjithë të interesuarit që të aplikojnë për këto dy pozita të rëndësishme për zhvillimin e NPK Moravica si dhe mirëqenien e përgjithshme shoqërore në Komunën e Preshevës.