Komuna e Preshevës ndanë subvencione për zhvillimin e ndërmarrësisë për vitin me vlerë prej 10,000,000 dinarë