Skip to content

KONKURSE


KONKURS PËR FINANCIMIN E PROGRAMEVE DHE PROJEKTEVE VJETORE TË SHOQATAVE TË QYTETARËVE, ORGANIZATAVE JOQEVERITARE SI DHE ORGANIZATAVE SPORTIVE