Skip to content

KONKURS PËR NDARJEN E MJETEVE TË PAKTHYESHME PËR INVESTIME NË MJETE FIZIKE TË EKONOMIVE BUJQËSORE PËR VITIN 2019 NË TERRITORIN E KOMUNËS SË PRESHEVËS