Shpallet konkursi për financimin e projekteve të Organizatave joQeveritare dhe Organizatave Sportive