Konkursi publik për organizimin e punëve publike për personat e papunësuar për vitin 2019 (Program i organizuar nga enti për punësim & komuna e Preshevës)