Lajme

DEBAT PUBLIK MBI PROPOZIMIN E REVIDIMIT TË STRATEGJISË SË ZHVILLIMIT TË KOMUNËS SË PRESHEVËS PËR PERIUDHËN KOHORE 2019 – 2023

Njoftohet opinioni se në periudhën prej 05.12.2018. deri 10.12.2018 do të mbahet DEBAT PUBLIK mbi propozimin e revidimit të strategjisë së zhvillimit të komunës së Preshevës për periudhën kohore 2019-2023.
Qëllimi i debatit publik është që në mënyrë të organizuar, strukturuar dhe të pranueshme, opinioni i Komunës së Preshevës të njoftohet me propozim e strategjisë së ardhshme.
Nga debati publik pritet të inkurajojë ekspertët dhe tërë opinionin që të kyçen në procesin e debatit dhe të japin propozime, mendime dhe komente konkrete në propozim strategjinë.
Pjesëmarrësit në debatin publik janë të gjithë subjektet e interesuara për sferat të cilët i parasheh propozim strategjia.

Read More

Komuna e Preshevës shpallë konkurs me mjetet e ndara të Shërbimit të Trupit Koordinues të Qeverisë së RS për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë

Komuna e Preshevës shpallë konkurs me mjetet e ndara të Shërbimit të Trupit Koordinues të Qeverisë së RS për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë
Mbi ndarjen e mjeteve financiare për prindërit vetmbajtës dhe kujdestarët e fëmijëve të mitur në territorin e Komunës së Preshevës. Mjetet financiare i ndahen prindërve vetmbajtës dhe kujdestarëve të fëmijëve të mitur të cilët kanë vendbanim në territorin e komunës së Preshevës.

Read More

Ambasada Amerikane planifikon hapjen e American Corner në Preshevë, dhe mbajtjen e një Koncerti nga ana e Forcave Ajrore Amerikane USAF rock band.

Përfaqësuesja e Ambasadës Amerikane në Beograd, zyrja për çështje me Publikun, znj.Marja Bjelopetrovic, vizitoi komunën e Preshevës, gjegjësisht Shtëpinë e Kulturës dhe Bibliotekën e Preshevës. Qëllimi i vizitës ishte për të shikuar mundësinë e organizimit të një koncerti muzikor në Preshevë nga ana e përfaqësuesve/ushtarakëve të Forcave Ajrore Amerikane, USAF rock band.

Read More