Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Lajme

KONKURS PUBLIK PËR BESIMIN E KRYERJES SË TRANSPORTIT TË UDHËTARËVE NË TRAFIKUN URBAN DHE NDËRURBAN NË TERRITORIN E KOMUNËS PRESHEVË

Shpallet konkursi publik për besimin e kryerjes së veprimtarisë komunale, transportit të udhëtarëve në trafikun e urban dhe ndërurban në teritorin e komunës Preshevë si veprimtari komunale me interes lokal në Preshevë, në tërsi sipas Ligjit mbi veprimtarinë komunale, Ligjit mbi transportin në komunikacionin tokësor dhe Ligjit mbi rrugët publike

Read More

Njoftohen të gjithë ata që kanë ndjekur trajnimet për fillimin/avansimin e biznesit për vitin 2019

Afati për paraqitjen e aplikacionit në kuadër të fazës së dytë të Programit (Biznes planit) është i kushtëzuar me realizimin e trajnimeve për fillimin/avancimin e biznesit, gjegjësisht 14 ditë pas kryerjes së trajnimeve. Aplikacioni duhet të plotësohet në mënyrë elektronike, në të kundërtën nuk do të merret në shqyrtim.

Read More

Komuna e Preshevës shpall konkurs për pjesëmarrje në trajnim për fillimin/avancimin e biznesit dhe ndarjen e mjeteve të pakthyeshme në sferën e ndërmarrësisë, në kuadër të projektit për mbështetje të zhvillimit të sektorit privat në Komunën e Preshevës për vitin 2019

Edhe këtë vit projektin për mbështetje të zhvillimit të sektorit privat në komunën e Preshevës do ta zbatojë komuna e Preshevës në bashkëpunim me agjencionin e akredituar për zhvillim regjional nga Leskovci, Qendrën për zhvillim të Rrethit të Jabllanicës dhe Pçinjës. Mjetet për realizimin e këtij projektit janë të përcaktuara sipas vendimit të buxhetit programorë të Komunës së Preshevës për vitin 2019, në shumë prej 14.000.000,00 dinarë.

Read More