Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Lista preliminare – Për ndarjen e mjeteve financiare, për qëllim të mbulimit të një pjese të shpenzimeve të transportit për nxënësit e shkollës së mesme