Komuna e Preshevës ndan subvencione për zhvillimin e ndërmarrësisë për vitin 2019