Komuna e Preshevës ndan subvencione për OJQ për vitin 2019