Prezantim publik i projekt Urbanistik për mbindërtimin e objektit të administratës së Shtepise se Shëndetit në Preshevë

Prezantim publik i projekt Urbanistik për mbindërtimin e objektit të administratës së Shtepise se Shëndetit në Preshevë