Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Prezantim publik i projekt Urbanistik per perpunimin Urbanistiko Arkitektonik të lokacionit per ndertimin e objektit shumebanesore – afarist ne parc.kat.nr. 2563/6 i 2563/7 KK Preshevë