Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Prezantim publik i projektit urbanistik për ndërtimin e objekteve industriale në parc.kat. nr. 1974/3, 1974/4, 1974/5 dhe 1975 KK Preshevë