Prezantim publik i Projektit urbanistik të gypit kryesorë të ujësjellsit nga burimet në fshatin Zhunicë deri te rezervuari i qytetit