Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Prezantimi publik i projekit Urbanistik për rregullimin e qendrës rekreative sportive dhe ndertimin e objektit ndihmës me zhveshtoret në parc.kat.nr. 3103 KK Rahovicë, Investitor: Komuna e Preshevës

Prezantimi publik i projekit Urbanistik per rregullimin e qendres rekreative sportive dhe ndertimin e objektit ndihmes me zhveshtoret ne parc.kat.nr. 3103 KK Rahovicë,

Investitor: Komuna e Preshevës

 

 

Vërtetimi i projekit Urbanistik per rregullimin e qendres rekreative sportive dhe ndertimin e objektit ndihmes me zhveshtoret ne parc.kat.nr. 3103 KK Rahovicë.