PROGRAMI VJETOR I MBROJTJES,RREGULLIMIT DHE SHFRYTËZIMIT TË TOKËS BUJQËSORE TË KOMUNËS SË PRESHEVËS PËR VITIN 2018

PROGRAMI VJETOR I MBROJTJES,RREGULLIMIT DHE SHFRYTËZIMIT TË TOKËS BUJQËSORE TË KOMUNËS SË PRESHEVËS PËR VITIN 2018