Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Дирекција за Урбанизам

Шабан Јашари

 

Шабан Јашари је рођен 29. августа 1975. године у селу Раинце, општина Прешево. Од 1982. до 1990. године похађао је основну школу Зенел Ајдини у селу Раинце, општина Прешево. Завршио је средњу математичко-природну школу у Гимназији Зенел Ајдини у Гњилану, генерација 1990-1994. Током студија на Грађевинско-архитектонском факултету, генерација 1994-1995 на грађевинском смеру конструктивног смера на Универзитету у Приштини где је завршио студије и стекао звање дипломираног инжењера грађевинарства на Грађевинско-архитектонском факултету Универзитета у Приштини. . Након дипломирања, ангажован је као радник Општинске управе општине Прешево у служби урбанизма, где и данас обавља ову дужност, сада на месту руководиоца Урбанизма.