Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Обавештење – Програм за самозапошљавање Национале Службе за Запошљавање

Обавештавају се сви који су прошли тренинг за Развој Предузетништва организованог од стране НСЗа, канцеларија у Прешево, и који су добили цертификате али нису прошли даље у добијању средстава, да понове пријаву ( да попуне нове формуларе) и да исте поднесу код канцеларије Националне Службе за Запошљавање у Прешево. Задњи рок за подношење пријаве је 20 Јули, 2018, 14:00 (молимо вас да будете опрезни са временом и да не сачекате задњи тренутак за апликацију).

Охрабрујемо све који нису имали успеха у првој прилици да понове подношење пријаве. Програм субвенционисања за самозапошљавање Националне Службе за Запошљавање у сарадњи са Општином Прешево је намењен свим незапосленим лицима који су у евиденцији НСЗа, и има вредност од 15.840.000,00 динара.

Док за нове пријављене и који нису прошли кроз тренинг и који су се пријавили у евиденцији НСЗа за оснивање новог бизниса, тренинг ће бити организован 11ог и 12ог Јула,2018 почевши од 10:00 сати за прву групу и 13:00 за другу групу учесника.

Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом у једнократном износу од 180,000,00 динара, односно 200,000,00 динара у случају самозапошљавања вишка запослених или 220,000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, са циљем оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивање привредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни однос, у делатностима дефинисаним у складу са потребама локалног економског развоја у ЛАПЗ.

Сречно!
Општина Прешево и Национла Служба за Запошљавање