Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Управа за друштвене делатности

ФАДИЛ АЗИЗИ

Фадил азизи рођен у с.ораовица општина прешево 09.03.1959.године.основну школу похађао је у с.ораовица, док мешње школе у ​​прешевској гимназији,,Скендербеу“ после тржишне мештне школе уписао је на универзитету у приштинском факултету економије. Након диплимирања заполио се у локалној самоуправи ошпрево прешево као вшорпи сарадник за економски развој ошпрешево прешево.Почетком плурализма од 1993.г. Именован сам за начелника за привреду, економију и приватно предузеће, после тога сам начелника за директор фонда и инфраструктуру?…после неко време сам био и начелника инспекцијске службе и на крају сам начелника за начелника совнеј одстводни.