Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Управа за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине

ШАБАН ЈАШАРИ

Шабан Јашари је рођен 29. августа 1975. године у селу Рајинца у општини Прешево. Од 1982. до 1990. године похађао је основну школу Зенел Ајдини у селу Рајинце у општини Прешево. Завршио је Природно-математичку гимназију у Гимназији Зенел Ајдини у Гњилану, генерација 1990-1994. Факултетске студије на Грађевинско-архитектонском факултету, генерација 1994-1995 на Грађевинском факултету, конструктивни смер на Универзитету у Приштини, где је завршио студије и стекао звање дипломираног инжењера на Грађевинско-архитектонском факултету Универзитета. Приштине. Након дипломирања, запослио се као радник у Општинској управи у општини Прешево у Дирекцији за урбанизам, где и данас ради и обавља послове управника у Дирекцији за урбанизам.