Јавна Презентација Урбанистичког Пројекта градског парка