Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

најновији

О ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПРЕШЕВО ЗА 2019 ГОДИНЕ

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019 и 45/2019) и члана И. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине Бујановац» број „сл.гласник Општине )

Read More

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО

Расписује се јавни конкурс за поверавање обављања комуналне делатности, превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији Општине Прешево као комуналне делатности од локалног интереса у Прешеву, у свему према Закону о комуналним делатностима, Закону о превозу у друмском саобраћају и Закону о јавним путевима.

Read More

Обавештавају се сви они који су учествовали на обуке за започињање бизниса/унапређење 2019

Рок за подношење пријава у оквиру друге фазе Програма условљен је реализацијом обуке за започињање/ унапређење бизниса, односно 14 дана након завршетка обука а подносиоци пријава у фази такмичења ће о истом бити благовремено обавештени. Апликација треба се попунити у електронској форми, у супротном неће се разматрати.

Read More

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА У 2019 ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО

Циљ Конкурса је модернизација производње и јачање производне конкуретности кроз повећање продуктивности ,смањење производних трошкова и прилагођавања захтевима тржишта.

Read More

О ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПРЕШЕВО

Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини ПРЕШЕВО у следећим катастарским општинама:

Read More

ОДЛУКУ ОРАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ УОПШТИНИ ПРЕШЕВО

Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у првом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини ПРЕШЕВО у следећим катастарским општинам

Read More

ЈАВНА РАСПРАВА О ПРЕДЛОГУ РЕВИЗИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО ЗА ПЕРИОД ОД 2019 ДО 2023

Обавештава се јавност да ће се у периоду од 05.12.2018. до 10.12.2018. године одржати ЈАВНА РАСПРАВА о предлогу ревизије Стратегије развоја општине Прешево за период од 2019. до 2023.
Циљ Јавне расправе је да се на организован, структуиран и пријемчив начин, јавност општине Прешево упозна са Предлогом будуће Стратегије.
Од Јавне расправе се очекује да подстакне стручњаке и ширу јавност да се укључе у процес расправе и дају конкретне предлоге, мишљења и коментаре на Предлог Стратегије.
Учесници у јавној расправи су сви субјекти заинтересовани за област коју обрађује Предлог Стратегије.

Read More

Општина Прешево расписује Конкурс са додељеним средствима Службе Координациног тела Владе РС за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа

Општина Прешево расписује Конкурс са додељеним средствима Службе Координациног тела Владе РС за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа

Read More