ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ,УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО ЗА 2018 ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ,УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО ЗА 2018 ГОДИНУ