Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Javna prezentacija Urbanističkog projekta za uređenje sportsko rekreativnog centra i izgradnja pomoćnog objekta sa svlačionicama na kat.parc.br.3103 KO Oraovica

Javna prezentacija Urbanističkog projekta za uređenje sportsko rekreativnog centra i izgradnja pomoćnog objekta sa svlačionicama na kat.parc.br.3103 KO Oraovica

Investitor: Opština Preševo

 

Potvrđivanje Urbanističkog projekta za uređenje sportsko rekreativnog centra i izgradnja pomoćnog objekta sa svlačionicama na kat.parc.br.3103 KO Oraovica.