Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Обавештавају се сви они који су учествовали на обуке за започињање бизниса/унапређење 2019

Обавештење

Обавештавају се сви они који су учествовали на обуке за започињање бизниса/унапређење пословања у области предузетништва у оквиру Пројекта подршке развоју приватног сектора у општини Прешево у 2019.години, да образац бизнис плана могу да преузимају на веб страници Општине Прешево.

Рок за подношење пријава у оквиру друге фазе Програма условљен је реализацијом обуке за започињање/ унапређење бизниса, односно 14 дана након завршетка обука а подносиоци пријава у фази такмичења ће о истом бити благовремено обавештени. Апликација треба се попунити у електронској форми, у супротном неће се разматрати.

Пријаве се предају лично преко писарнице Општине Прешево или препорученом поштом на адресу општине Прешево, најкасније до 05. Јул 2019. године у 14:00 часова, и то преко писарнице општинске Управе, које ће бити заведене посебним деловодним бројем посебно, упућен Комисији за доделу безповратних подстицајних средстава за развој локалног предузетништва у Општини Прешево.
Објашњење:

· За нова предузећа профактура треба да буде на име физичког лица у овом случају подносиоца захтева.

· За постојећа предузећа профактура треба да буде на име предузећа.