Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obaveštenje u vezi sa subvencionisanom nabavkom putničkih vozila za potrebe obnove voznog parka taksi prevoza kao javnog prevoza

Obaveštavamo taksi prevoznike da je dana 4. januara 2020. godine na snagu stupila Uredba o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane nabavke putničkih vozila za potrebe obnove voznog parka taksi prevoza kao javnog prevoza („Službeni glasnik”, broj 94/19).

Budući da Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture donosi rešenje po zahtevima za predmetne subvencije, isto je na svom portalu objavilo uputstvo u vezi sa podnošenjem zahteva, na internet adresi https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/subvencije-u-taksi-prevozu  koje sadrži Obaveštenje u vezi sa ostvarivanjem prava na subvenciju, Obrazac zahteva, sa obrascima izjava koje popunjava podnosilac zahteva. Pored toga objavljen je i tekst pomenute uredbe.