Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ВЕСТИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА ЛОКАЛНОГ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА ЛОКАЛНОГ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО

Read More

Одлуку о додели Субвенција Иновација у акцији

За унапредјење постојећи привредних субјеката, такодје и оних нови који су у власништву жена, медјутим и стварање предуслова и пословне климе за наставак развоја предузетништва жена и иновације у Општини Прешево. Пројекат “Иновације у акцији” суфинансира Кабинет министра без портфеља задужен за технолошке иновације Републике Србије и Општине Прешево.

Read More

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО ЗА 2020 ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019 и 45/2019), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава

Read More

Јавни позив за учешће у Програму обуке за започињање бизниса/унапређење пословања и доделу бесповратних средстава женама за развој иновативности у оквиру пројекта “Иновативност на делу”

Ј А В Н И П О З И В
за учешће у Програму обуке за започињање бизниса/унапређење пословања и доделу
бесповратних средстава женама за развој иновативности у оквиру пројекта
“Иновативност на делу”
Пројекат „Иновативност на делу“ суфинансирају Кабинет министра без портфеља
задуженог за иновације и технолошки развој Републике Србије и Општина Прешево.

Read More

О ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПРЕШЕВО ЗА 2019 ГОДИНЕ

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019 и 45/2019) и члана И. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине Бујановац» број “сл.гласник Општине )

Read More

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО

Расписује се јавни конкурс за поверавање обављања комуналне делатности, превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији Општине Прешево као комуналне делатности од локалног интереса у Прешеву, у свему према Закону о комуналним делатностима, Закону о превозу у друмском саобраћају и Закону о јавним путевима.

Read More