ВЕСТИ

Обавештавају се сви они који су учествовали на обуке за започињање бизниса/унапређење 2019

Рок за подношење пријава у оквиру друге фазе Програма условљен је реализацијом обуке за започињање/ унапређење бизниса, односно 14 дана након завршетка обука а подносиоци пријава у фази такмичења ће о истом бити благовремено обавештени. Апликација треба се попунити у електронској форми, у супротном неће се разматрати.

Read More

Javni poziv za učešće u Programu obuke za započinjanje biznisa/unapređenje poslovanja i dodelu bespovratnih sredstava u oblasti preduzetništva u okviru Projekta podrške razvoju privatnog sektora u opštini Preševo u 2019 godini

Obrazac 1 – Prijavni formular za ucesce u programu obuka Preševo – Преузимање

Obrazac 1a – Izjava o istinitosti prilozenih podataka Preševo – Преузимање

Obrazac 2 – Prijavni formular za ucesce u programu obuka Preševo – Преузимање

Obrazac 2a – Izjava o istinitosti prilozenih podataka Preševo – Преузимање

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА У 2019 ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО

Циљ Конкурса је модернизација производње и јачање производне конкуретности кроз повећање продуктивности ,смањење производних трошкова и прилагођавања захтевима тржишта.

Read More

О ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПРЕШЕВО

Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини ПРЕШЕВО у следећим катастарским општинама:

Read More

ОДЛУКУ ОРАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ УОПШТИНИ ПРЕШЕВО

Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у првом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини ПРЕШЕВО у следећим катастарским општинам

Read More

ЈАВНА РАСПРАВА О ПРЕДЛОГУ РЕВИЗИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО ЗА ПЕРИОД ОД 2019 ДО 2023

Обавештава се јавност да ће се у периоду од 05.12.2018. до 10.12.2018. године одржати ЈАВНА РАСПРАВА о предлогу ревизије Стратегије развоја општине Прешево за период од 2019. до 2023.
Циљ Јавне расправе је да се на организован, структуиран и пријемчив начин, јавност општине Прешево упозна са Предлогом будуће Стратегије.
Од Јавне расправе се очекује да подстакне стручњаке и ширу јавност да се укључе у процес расправе и дају конкретне предлоге, мишљења и коментаре на Предлог Стратегије.
Учесници у јавној расправи су сви субјекти заинтересовани за област коју обрађује Предлог Стратегије.

Read More

Општина Прешево расписује Конкурс са додељеним средствима Службе Координациног тела Владе РС за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа

Општина Прешево расписује Конкурс са додељеним средствима Службе Координациног тела Владе РС за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа

Read More