Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ВЕСТИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО ЗА 2020 ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019 и 45/2019), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава

Read More

Јавни позив за учешће у Програму обуке за започињање бизниса/унапређење пословања и доделу бесповратних средстава женама за развој иновативности у оквиру пројекта „Иновативност на делу“

Ј А В Н И П О З И В
за учешће у Програму обуке за започињање бизниса/унапређење пословања и доделу
бесповратних средстава женама за развој иновативности у оквиру пројекта
„Иновативност на делу“
Пројекат „Иновативност на делу“ суфинансирају Кабинет министра без портфеља
задуженог за иновације и технолошки развој Републике Србије и Општина Прешево.

Read More

О ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПРЕШЕВО ЗА 2019 ГОДИНЕ

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019 и 45/2019) и члана И. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине Бујановац» број „сл.гласник Општине )

Read More

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО

Расписује се јавни конкурс за поверавање обављања комуналне делатности, превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији Општине Прешево као комуналне делатности од локалног интереса у Прешеву, у свему према Закону о комуналним делатностима, Закону о превозу у друмском саобраћају и Закону о јавним путевима.

Read More

Обавештавају се сви они који су учествовали на обуке за започињање бизниса/унапређење 2019

Рок за подношење пријава у оквиру друге фазе Програма условљен је реализацијом обуке за започињање/ унапређење бизниса, односно 14 дана након завршетка обука а подносиоци пријава у фази такмичења ће о истом бити благовремено обавештени. Апликација треба се попунити у електронској форми, у супротном неће се разматрати.

Read More

Javni poziv za učešće u Programu obuke za započinjanje biznisa/unapređenje poslovanja i dodelu bespovratnih sredstava u oblasti preduzetništva u okviru Projekta podrške razvoju privatnog sektora u opštini Preševo u 2019 godini

Obrazac 1 – Prijavni formular za ucesce u programu obuka Preševo – Преузимање

Obrazac 1a – Izjava o istinitosti prilozenih podataka Preševo – Преузимање

Obrazac 2 – Prijavni formular za ucesce u programu obuka Preševo – Преузимање

Obrazac 2a – Izjava o istinitosti prilozenih podataka Preševo – Преузимање

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА У 2019 ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО

Циљ Конкурса је модернизација производње и јачање производне конкуретности кроз повећање продуктивности ,смањење производних трошкова и прилагођавања захтевима тржишта.

Read More