Skip to content

THIRRJE PUBLIKE PËR DËSHMIN E SË DREJTËS NË PËRPARSI TË MARRJES ME QIRA TË TOKËS BUJQËSORE NË PRONSI SHTETRORE NË TERITORIN E KOMUNËS SË PRESHEVËS PËR VITIN 2020