Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

VENDIM MBI SHPALLJEN E SHPALLJES PUBLIKE PËR DHËNJEN ME QERA DHE NË SHFRYTËZIM TË TOKËS BUJQËSORE NË PRONË SHTETËRORE NË KOMUNËN E PRESHEVËS PËR VITIN 2019