kryeshefi|

Hevzi Ramadani

I lindur më 20 gusht 1983, në fshatin Zhunicë, komuna e Preshevës. Shkollën fillore cikli ulët e ka mbaruar në vcendlindje ndërsa ciklin e lartë në shkollën fillore “15 Nëntori” në Preshevë.

Shkollën e mesme (1998-2002) e ka mbaruar në Gjimnazin “25 Maji” në Preshevës. Në vitin akademik 2002/2003 ka regjistruar fakuletetin juridik në Univerzitetin Shtetëror të Tëtovës në të cilën në vitin 2006 ka diplomuar dhe ka marrë titullin jurist i diplomuar.

Në vitin 2007 ka mbajtur trajnim për gazetari të organizuar nga BIRN dhe OSCE ndërsa në vitin 2007 ka filluar punën në Rtv Spektri fillimishtë si gazetarë pastaj edhe kryeredaktor i mediumit deri në vitin 2010.

Në fillim të vitit 2011 ka fillaur më punë në Rtv Presheva ku deri në prill 2017 ka qenë sekretar i saj.

Në prill 2017 është transferuar për punë në administratën komunale të komunës së Preshvës ku për 1 vit ka qenë drejtor i drejtoratit për punë të inspekcionit. Pas një viti në Maj 2018 është caktuar nga Këshilli komunal zv.kryeshef i administratës komunale dhe udhëheqës i drejtoratit për administratë të përgjithshme. Këtë pozitë e ka ushtruar deri në shkurt 2021. Për 4 muaj ka qenë inspektor i arsimit në komunën e Preshevës. Për një mandatë ka qenë i emëruar nga Kuvendi komunal zv.kryetar i komisionit komunal zgjedhor (2018 – 2022).

Në muajin Korrik 2022, pas konkursit publik Hevzi Ramadani është caktuar për kryeshef të administratës komunale me mandate 5 vjeçar.

Në ministrinë për administratë shtetërore dhe vetëadministrim lokal ka përfunduar edhe provimet e nevojshme shtetërore për një profesionist. Në vitin 2013 ka dhënë provimin profesional shtetëror, në vitin 2017 ka dhënë provimin për inspektor ndërsa në vitin 2023 ka dhënë edhe provimin për ofiqar.

Hevzi Ramadani është i martuar dhe jeton me familje në fshatin Zhunicë.

Comments are closed.