LEAPIN Conference

Lajmet|

Jemi të lumtur t’ju njoftojmë që përpos Leapin Tirana & Leapin Prishtina , Leadership Development... Read More LEAPIN Conference

Ditët e Komedisë Shqipëtare 2023

Lajmet|

Të nderuar qytetarë. Java e ardhshme, do të jetë me plot aktivitete, që do të fillojnë nga... Read More Ditët e Komedisë Shqipëtare 2023

Xhelal Hasani

dr-investime|

Xhelal Hasani Lindur më 1 shkurt 1976 në fsh. Norçë, komuna e Preshevës.Shkollën fillore – ciklin e... Read More Xhelal Hasani

Shefi i misionit të OSBE-së z.Jan Braathu

Lajmet|

Mirëprita vizitën e shefit të misionit të OSBE-së z.Jan Braathu, për takim përmbajtësorë në lidhje... Read More Shefi i misionit të OSBE-së z.Jan Braathu

Njoftim

Publikimet|

Njoftim Obavestenje – Njoftim... Read More Njoftim

Dokumentet e vjetra

Publikimet|

Dokumentet Interni Konkurs 1. Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta 2. Poslovi u... Read More Dokumentet e vjetra

Aktvendimi për mossuksesin e konkursit intern

Publikimet|

Aktvendim për mos suksesin e konkursit intern Resenje o neuspeh internom konkursu... Read More Aktvendimi për mossuksesin e konkursit intern

Shpallje

Publikimet|

Shpallje II Shpallje II Oglas II krug 2023... Read More Shpallje

Thirrje publike për bashkëfinansimin e masave të efikasitetit energjetik të shtëpive familjare dhe banesave në territorin e komunës Preshevë për vitin 2023.

Publikimet|

Thirrje publike për bashkëfinansimin e masave të efikasitetit energjetik të shtëpive familjare dhe... Read More Thirrje publike për bashkëfinansimin e masave të efikasitetit energjetik të shtëpive familjare dhe banesave në territorin e komunës Preshevë për vitin 2023.

Konkurs për ndarjen e bursave për nxënësit e shkollave të mesme në territorin e komunës së  Preshevës për periudhën e vitit shkollor 2023/2024

Publikimet|

Konkurs për ndarjen e bursave për nxënësit e shkollave të mesme në territorin e komunës së Preshevës... Read More Konkurs për ndarjen e bursave për nxënësit e shkollave të mesme në territorin e komunës së  Preshevës për periudhën e vitit shkollor 2023/2024