Konkurs për maturantët dhe semimaturantët për ekskursion për vitin 2024

Publikimet|

... Read More Konkurs për maturantët dhe semimaturantët për ekskursion për vitin 2024

Ftesë

Publikimet|

Ftesë Më 18 dhe 19 prill në sallën e Kuvendit të Komunës së Preshevës do të mbahet sesioni dyditor i... Read More Ftesë

Konkurs për ndarjen e mjeteve për bursa të Studentëve

Publikimet|

KONKURS PËR NDARJEN E MJETEVE PËR BURSA TË STUDENTËVE        Qëllimi i këtij konkursi është... Read More Konkurs për ndarjen e mjeteve për bursa të Studentëve

Ftese për trajnime falas për gratë sipërmarrëse

Publikimet|

Si pjesë e programit “Shërbime të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse në nivel lokal”, i... Read More Ftese për trajnime falas për gratë sipërmarrëse

Konkursi publik për emërimin e Mbrojtësit Publik të Komunës së Preshevës

Publikimet|

Konkursi publik për emërimin e mbrojtësit publik të komunës së Preshevës. Izjava Obrazac prijave na... Read More Konkursi publik për emërimin e Mbrojtësit Publik të Komunës së Preshevës

Lajmërim

Publikimet|

Opština Preševo, Plan razvoja 2023 – 2030, NACRT, 17.11.2023.godine 3. Opština Preševo, Plan... Read More Lajmërim

Njoftim mbi ndarjen e bursave për nxënësit e shkollave të mesme për periudhën e vitit shkollor 2023/2024

Publikimet|

Komisioni sjell vendim mbi publikimin e listës së nxënësve të cilët janë përfitues të ndihmës... Read More Njoftim mbi ndarjen e bursave për nxënësit e shkollave të mesme për periudhën e vitit shkollor 2023/2024

Njoftojmë të gjithë qytetarët e interesuar që thirrja publike përfinancimin e masave vazhdon .

Publikimet|

Njoftojmë të gjithë qytetarët e interesuar që thirrja publike për financimin e masave të sanimit të... Read More Njoftojmë të gjithë qytetarët e interesuar që thirrja publike përfinancimin e masave vazhdon .

Njoftim

Publikimet|

Njoftim Obavestenje – Njoftim... Read More Njoftim

Dokumentet e vjetra

Publikimet|

Dokumentet Interni Konkurs 1. Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta 2. Poslovi u... Read More Dokumentet e vjetra