Njoftojmë të gjithë qytetarët e interesuar që thirrja publike përfinancimin e masave vazhdon .

Publikimet|

Njoftojmë të gjithë qytetarët e interesuar që thirrja publike për financimin e masave të sanimit të... Read More Njoftojmë të gjithë qytetarët e interesuar që thirrja publike përfinancimin e masave vazhdon .

Njoftim

Publikimet|

Njoftim Obavestenje – Njoftim... Read More Njoftim

Dokumentet e vjetra

Publikimet|

Dokumentet Interni Konkurs 1. Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta 2. Poslovi u... Read More Dokumentet e vjetra

Aktvendimi për mossuksesin e konkursit intern

Publikimet|

Aktvendim për mos suksesin e konkursit intern Resenje o neuspeh internom konkursu... Read More Aktvendimi për mossuksesin e konkursit intern

Shpallje

Publikimet|

Shpallje II Shpallje II Oglas II krug 2023... Read More Shpallje

Thirrje publike për bashkëfinansimin e masave të efikasitetit energjetik të shtëpive familjare dhe banesave në territorin e komunës Preshevë për vitin 2023.

Publikimet|

Thirrje publike për bashkëfinansimin e masave të efikasitetit energjetik të shtëpive familjare dhe... Read More Thirrje publike për bashkëfinansimin e masave të efikasitetit energjetik të shtëpive familjare dhe banesave në territorin e komunës Preshevë për vitin 2023.

Konkurs për ndarjen e bursave për nxënësit e shkollave të mesme në territorin e komunës së  Preshevës për periudhën e vitit shkollor 2023/2024

Publikimet|

Konkurs për ndarjen e bursave për nxënësit e shkollave të mesme në territorin e komunës së Preshevës... Read More Konkurs për ndarjen e bursave për nxënësit e shkollave të mesme në territorin e komunës së  Preshevës për periudhën e vitit shkollor 2023/2024