Lajmet|

 

Fondi për Aktivitet Inovativ hap thirrjen e dytë publike me vlerë 10.3 milionë euro për financimin e projekteve të sektorit privat dhe akademik të Serbisë, në kuadër të projektit IPA “Rritja e kapaciteteve inovative dhe rritja e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme”. Mbështetja financiare e pakthyeshme për zhvillimin e produkteve, shërbimeve dhe/ose teknologjive të reja ofrohet në bashkëpunim me Ministrinë e Shkencës, Zhvillimit Teknologjik dhe Inovacionit dhe mbështetjen e Bashkimit Evropian.

Për të arritur potencialin inovativ dhe aksesin në tregun global, Fondi u ofron kompanive ndihmë të konsiderueshme financiare në shumën deri në 120,000 euro dhe deri në 500,000 euro për projekt individual. Thirrja e dytë publike u hap për tre programe mbështetëse të Fondit: Programi i Zhvillimit të Hershëm, Programi i Bashkëfinancimit të Inovacionit dhe Programi i Bashkëpunimit Shkencë-Biznes.

https://www.inovacionifond.rs/lat/info/srbija-i-eu-za-inovacije-kontinuirano-investiranje-u-inovacioni-ekosistem-srbije

Comments are closed.