Lajmet|

Në bazë të mjeteve të ndara nga Trupi Koordinues, komisioni shpall listën përfundimtare të bursave.

Gjithsej janë ndarë 105 Bursa në bazë të mjeteve në dispozicion nga Trupi Koordinues.

Comments are closed.