Publikimet|

Komisioni sjell vendim mbi publikimin e listës së nxënësve të cilët janë përfitues të ndihmës financiare nga Komuna e Preshevës.

Personave të cilëve, emrat dhe mbiemrat nuk i’u gjenden në listën e publikuar, NUK i plotësojnë kushtet për këtë përkrahje financiare, me arsyetimin se institucioni shkollor në të cilin ata ndjekin mësimin i’u gjindet në vendbanimin e tyre ose disa nga ata janë në listën e përfituesve të bursës së Ministrisë së Arsimit të R. Serbisë.

Afati për ankesa, deri më 6 dhjetor 2023.

Comments are closed.