Publikimet|

Thirrje publike për bashkëfinansimin e masave të efikasitetit energjetik të shtëpive familjare dhe banesave në territorin e komunës Preshevë për vitin 2023.

Comments are closed.