Publikimet|

DISKUTIMI I HERSHEM PUBLIK 
PLANI HAPËSINOR I ZONËS SË QËLLIMEVE TË VEÇANTA TË KORIDORIT INFRASTRUKTUROR TË HEKURUDHËS BRESTOVAC - KUFIRI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË VERIORE

https://presevo.rs/wp-content/uploads/2024/07/RJU-PPPPN-Brestovac-RSMk_all.pdf

https://presevo.rs/wp-content/uploads/2024/07/OGLAS-RJU-BRESTOVAC.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *